Om Kokstad

I utstrekning er Kokstad Bergens største næringsareal, mer enn dobbelt så stort som nummer to, Sandsli som er ca. 600 daa. Det er nærmere 10.000.mennesker som har sitt daglige arbeid i Kokstad/ Sandsli området.

Det er vel 100 næringseiendommer på Kokstad. Kokstad er stedet for et allsidig næringsliv. Olje og gass, høyteknologi, leverandørbedrifter, industri, bilrelaterte virksomheter og varehandel – her finnes alt.

Området har mange positive kvaliteter, som nærhet til flotte turområder og gode solforhold. Med kun 5 min kjøretur til Bergen Lufthavn Flesland, har Kokstad en unik beliggenhet. Kokstad har en gunstig plassering i forhold til fremtidig planlagt overordnet vei og transportsystem, og utgjør en viktig del av næringskorridoren mellom Bergen sentrum og flyplassen. I dette strekket er omlag 80 % av arbeidsplassene i Bergen kommune lokalisert.

I nærheten av Kokstad ligger flere boligområder, som Sandsli, Grimstad, Birkeland, Blomsterdalen, Dolvik og Søreide.