Om Kokstaddalen 4

Dagens bygg er på 4000 kvm, fordelt på 3 etasjer. Vi leier ut til leietakere innenfor teknologi, handel og næring.
På vår ferdig planerte nabotomt planlegger vi et topp moderne og innovativt næringsbygg på ca. 13.000 kvm.

Totalt tilgjengelig areal i KD4 a+b vil bli på 17.000 kvm (4000 kvm eksisterende bygg (KD4a) + 13.000 kvm nybygg(KD4b).

Det er planlagt moderne og innovative kontor-/ produksjonslokaler. Leietagere som kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen vil kunne påvirke utforming og løsninger.

Vi vektlegger høy standard i utforming av byggene i KD4 a+b. Infrastruktur som el, IT, sikkerhet & ventilasjon har et ekstra fokus og er spesielt fremtidsrettet ved valg.

Vi tilrettelegger også for gode fellesfunksjoner gjennom felles, betjent kantineområde med takterrasse, innbydende foaje med resepsjon, utvidede garderobefasiliteter og parkmessig opparbeidete uteområder.

300 meter til nærmeste bybanestopp og gode bussforbindelser i umiddelbar nærhet.

Parkeringskjeller, Elbilladere, Sykkelparkering.

Ta kontakt for å se hvilke lokaler som kan passe til ditt behov!